.Φίλες και φίλοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας εύχεται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.---- Ραντεβού τον Σεπτέμβρη όλοι μαζί πρωτοπόροι όπως πάντα στον αγώνα για προσφορά στην κοινωνία και τον ποιοτικό πολιτισμό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα και έχουν συμπληρώσει το 18ο  χρόνο της ηλικίας τους. Το Δ.Σ εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου.
 Μέλη του Δ.Σ γίνονται οι πρώτοι επτά (7) από τους Υποψήφιους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.


Πρόεδρος  Δ.Σ    ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6973543120 

Αντιπρόεδρος   

    

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

6944720801

dionisiskorfiatis@yahoo.gr
Γενική Γραμματέας  
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

6976197166 Ταμίας  


ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

6942938282

gasterkat@gmail.com


Έφορος 


ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  
  
6936559587

avkondylis@gmail.com


Αναπληρ.ΓραμματέαςΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ  

6973204835 
Αναπλ.Ταμίας ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

6944231529

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται από το Δ.Σ. Ένα από τα 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται Πρόεδρος αυτής με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Οι επόμενοι κατά σειράς επιτυχίας, μετά τους εκλεγέντες, από τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός η και περισσοτέρων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και μη υπαρχόντων αναπληρωματικών για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την απόφαση του Δ.Σ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την κάλυψη των κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο η όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει την Έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται από τον Πρόεδρό της στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΣΠΥΡΟΣ  ΘΕΙΑΚΟΣ
 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΠΑΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ