Κυλιόμενο κείμενο

Φίλες και φίλοι σας γνωρίζουμε ότι: - Tο χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας με χοροδιδάσκαλο τον κ. Γιάννη Γκούλτα κάθε Τετάρτη ώρα 20.00 στην αίθουσα ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου πραγματοποιεί μαθήματα παραδοσιακών χορών από τα Επτάνησα και όλη την Ελλάδα.Υπεύθυνες του τμήματος η ταμίας του Συλλόγου κ. Κατερίνα Γαστεράτου και η Γενική Γραμματέαςκ.Μαρία Χατζηπάντου . Τηλέφωνα επικοινωνίας 6942938282 -6938634833------ Η Χορωδία μας πραγματοποιεί μαθήματα χορωδιακού τραγουδιού με μαέστρο τον κ. Ματθαίο Λεγάκη κάθε Παρασκευή 20.00 στην αίθουσα ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου.Υπεύθυνοι της χορωδίας ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.Γιάννης Ζαβιτσάνος η Γεν.Γραμματέας του Συλλόγου κ. Μαρία Χατζηπάντου με το μέλος του Δ.Σ κ.Σοφία Φλαμιάτου.Ταμίας της χορωδίας η χορωδός κ. Άννα Γούναρη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973543120- 6944231529-6938634833.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα και έχουν συμπληρώσει το 18ο  χρόνο της ηλικίας τους. Το Δ.Σ εκλέγεται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου.
 Μέλη του Δ.Σ γίνονται οι πρώτοι επτά (7) από τους Υποψήφιους, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει.


Πρόεδρος  Δ.Σ    

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6973543120 

Αντιπρόεδρος   


ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6944246007

Γενική Γραμματέας  


ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
6938634833

xatzipantoy@gmail.comΤαμίας  


ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

6942938282

gasterkat@gmail.com

Έφορος 

ΜΟΥΛΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ

6974146155

moulosmanos@gmail.com

Αναπληρ.ΓραμματέαςΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

6944231529


Αναπλ.Ταμίας 


ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

6987790030

Vkallinikou@hotmail.com
Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται από το Δ.Σ. Ένα από τα 3 μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται Πρόεδρος αυτής με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Οι επόμενοι κατά σειράς επιτυχίας, μετά τους εκλεγέντες, από τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός η και περισσοτέρων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και μη υπαρχόντων αναπληρωματικών για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την απόφαση του Δ.Σ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την κάλυψη των κενών θέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο η όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει την Έκθεσή της, η οποία παρουσιάζεται από τον Πρόεδρό της στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΣΠΥΡΟΣ  ΘΕΙΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ


ΜΠΑΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ